Logo Polskiej Izby Rzemiosła Dostępnościowego

Biblioteka liderów dostępności

Polska Izba Rzemiosła Dostępnościowego

© Copyleft IRDpl.pl 2023. Używaj zgodnie z licencjami udostępnionych publikacji.

Nawigacja

Nawiguj między slajdami:

  • spacja: następny slajd
  • strzałki w prawo - w lewo: następny lub poprzedni slajd poziomo
  • strzałki w dół - w górę: następny lub poprzedni slajd w pionie
  • ESC: przełącza widok wszystkie slajdy - aktywny slajd

O Bibliotece Liderów Dostępności

Oddajemy do dyspozycji liderów dostępności kolekcję ponad 160 publikacji opracowanych w minionych 15 latach przez różnych Autorów, wydanych pod auspicjami różnych podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych.

Oddajemy je z nadzieją, że będą pomocne w pracach nad zapewnianiem dostępności cyfrowej, informacyjnej, komunikacyjnej, architektonicznej, wszelakiej.

Mamy też oczywistą nadzieję, że twórcy tych publikacji nie będą mieć nic przeciwko, że ich prace znalazły się w naszej kolekcji jako jeszcze jednym kanałem dotarcia do adresatów.

I liczymy, że ta kolekcja zostanie wkrótce wzbogacona o inne opracowania, na które być może nie trafiliśmy albo pominęliśmy, a także o nowe, jakie niewątpliwie powstaną.

Każdy może zgłosić swoje propozycje do biblioteki, a nawet dodać je sam, korzystając z możliwości Githuba.

Zastrzeżenia

W Bibliotece zgromadzone zostały publikacje poświęcone praktycznym problemom dostępności. Wszystkie publikacje zostały udostępnione przez Wydawców i Autorów bezpłatnie do pobrania i wykorzystania. Wszystkie są chronione prawem autorskim, zgodnie z adnotacjami na ich stronach redakcyjnych.

Tylko część spośród udostępnionych tu publikacji jest w pełni dostępna cyfrowo. Być może nie zawsze udało nam się dotrzeć do wersji dostępnych cyfrowo. Jeśli takie istnieją, prosimy o zgłoszenie i ewentualnie przesłanie poprawnej wersji na adres kontakt@irdpl.pl albo za pomocą mechanizmów Githuba - Issues lub PullRequest.

W zamieszczonych tu publikacjach nie znaleźliśmy zastrzeżeń, które nie pozwalałyby, na ich zgromadzenie w jednym miejscu i udostępnienie w postaci takiej kolekcji. PT Autorzy i Wydawcy mogą jednak w dowolnym momencie zgłosić na adres kontakt@irdpl.pl żądanie usunięcia ich publikacji z tego repozytorium.

Prawo 1

Prawo 2

Normy i standardy

Kwalifikacje

Poradniki ogólne, 1

Poradniki ogólne, 2

Przestrzenie publiczne

Dostępność cyfrowa 1

Dostępność cyfrowa 2

Komunikacja i prosty język, 1

Komunikacja i prosty język, 2

Dostępność multimediów

Perspektywa niepełnosprawności, 1

Perspektywa niepełnosprawności, 2

Dostępne wydarzenia. Kultura

Dostępna edukacja